<h4>Tomasz Małecki</h4><span>Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.</span>
Absolwent MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Mentor i juror w konkursach startupowych m.in Infoshare 2015 i 2016 Startup Contest,Wolves Summit, zarządzający Innova-Invest VC - 20 inwestycji za kwotę 10,2 mln zł, koordynator projektów akceleracji: Platforma Startowa CONNECT, LbN#BiznesStart i Lublin Create, współautor projektu współpracy B+R - Inno-Broker oraz propagator metody Lean Startup.
<h4>Mateusz Małyska</h4><span>Prezes Fundacji Sempre a Frente</span>
Z wykształcenia politolog i doradca zawodowy. Jest absolwentem programów Liderzy PAFW i Międzynarodowej Wymiany Liderów Departamentu Stanu USA. Członek Social Innovation Fellowship (Departament Stanu USA). Od 2011 roku jest konsultantem w programach Młodzież w działaniu i Erasmus+. Ponadto jest redaktorem naczelnym portalu lublin.ngo.pl i spełnia się jako trener umiejętności interpersonalnych.
<h4>Piotr Majchrzak</h4> <span>Konsul Honorowy Austrii w Lublinie</span>
Absolwent germanistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przedsiębiorca, działacz społeczny oraz członek i ekspert wielu gremiów m.in. ekspert oceniający projekty w dziedzinach rynek pracy oraz adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, a także ekspert oceniający startupy.
Stypendysta i członek wielu polskich i zagranicznych fundacji oraz ośrodków badawczych m.in. uczestnik Programu „The Politics of Memory” (Perpignan, Izieu, Berlin, Buchenwald, Lublin, Bełżec), alumn Theodor-Heuss Kolleg Fundacji Roberta Boscha (Berlin), stypendysta Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V. (Berlin) oraz członek MitOst e.V. (Berlin). Od 2006 r. członek Zarządu Towarzystwa Współpracy Europejskiej w Lublinie oraz stały współpracownik Austriackiego Czarnego Krzyża (Wiedeń, Graz) W latach 2005-2009 asystent Posła do Parlamentu Europejskiego. Następnie do 2015 r. Wiceprezes Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Od 2007 r. pomysłodawca i właściciel Lubelskiej Akademii Rozwoju – firmy konsultingowej.
Wyróżniany i dwukrotnie odznaczony za działalność społeczną. W 2008 r. Wielką Odznaką Honorową (Großes Ehrenzeichen) Austriackiego Czarnego Krzyża oraz w 2014 r. Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na funkcję Konsula Honorowego Austrii mianowany przez Prezydenta Republiki Austrii dra Heinza Fischera w dniu 21 kwietnia 2016 r.
<h4>Magdalena Mazur-Ciseł</h4><span>Aktywny pilot wycieczek i przewodnik miejski po Lublinie</span>
Autorka książki „Legendy Lublina dla dzieci”. Opracowała i tworzy wiele autorskich programów, które pozwalają w atrakcyjny dla danego odbiorcy sposób poznać miasto, m.in. Baby Tour – wycieczki dla rodziców z niemowlętami, rodzinne gry miejskie, warsztaty kuchni regionalnej… Prowadzi również LubLublin, firmę, której głównym motywem oraz przestrzenią turystycznej i kulturalnej działalność jest właśnie Lublin (wycieczki i warsztaty, spotkania w lubelskich szkołach, bibliotekach i domach kultury). Współzałożycielka Biura Turystyki Kulturowej Krajka, zajmującego się organizacją wycieczek po Polsce i krajach sąsiednich.
<h4>Koleta Miernik</h4><span>Właścicielka agencji marketingowej Silver MB</span>
Psycholog, projektant, przedsiębiorca. Założycielka i dyrektor zarządzająca agencji Silver MB. Zawodowo zainteresowana niestandardowymi formami promocji z obszaru ambient media i experience marketing. Pomysły bezwzględnie przekuwa na sukcesy swoich klientów - małych i dużych przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych.
Działaczka na rzecz integracji migrantów i migrantek w Polsce, trenerka WenDo (samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt). Pracownica Fundacji Inna Przestrzeń. Obecnie głównym obszarem działań jest zwalczanie przemocy ze względu na płeć wobec migrantek i uchodźczyń.
 <h4>Johannes Moisio</h4><span>Przewodniczący grupy zadaniowej AEBR ds. Granic Zewnętrznych</span>
Rozpoczął swoją karierę jako kierownik jakości w firmie rurociągowej zajmującej się gazociągami i lokalnym przesyłem ciepła jeszcze na ostatnich latach studiów i po ukończeniu studiów. W okresie recesji w Finlandii w latach 1991-1993 pracował jako asystent i starszy asystent w Politechnice Lappeenranta na Wydziale Zarządzania Materiałami. Jednak po rozwiązaniu Związku Radzieckiego powrócił do firmy rurociągowej, kiedy recesja zelżała i odrodził się eksport do nowej Rosji. Pracował 7 lat w sprzedaży eksportowej kotłowni, instalacji rurociągowych, wymienników ciepła oraz w planowaniu w ramach pierwszych finansowanych przez UE projektów Tacis i Phare w dziedzinie oszczędzania energii, systemów informatycznych w zarządzaniu relacjami z klientami, systemów utrzymania oraz GIS w systemach ogrzewania, zaopatrzenia w wodę i zarządzania nieruchomościami. Następnie rozpoczął karierę w administracji regionalnej w 2000 roku. Planował projekty współpracy transgranicznej z władzami rosyjskimi i wspomagał gminy Karelii Południowej w przygotowywaniu projektów CBC i w kontaktach międzynarodowych. Finlandia Południowo-Wschodnia, Miasto Petersburg i region Leningradu postanowiły utworzyć wspólne biuro w Brukseli w celu promowania ich interesów. Był pierwszym dyrektorem i faktycznym założycielem tego biura w latach 2004 i 2005. W dalszej kolejności powrócił do Rady Regionalnej Karelii Południowej i rozpoczął wysiłki w ramach współpracy europejskiej. W 2007 roku Karelia Południowa była gospodarzem walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. Na tym zebraniu powołano grupę zadaniową AEBR ds. Granic Zewnętrznych, a pan Moisio został wybrany na przewodniczącego tej grupy zadaniowej. Nadal kontynuuje to zadanie. Pan Moisio ma wiele stanowisk honorowych, m.in. wiceprzewodniczący Południowowschodniego Okręgu Fińskiego Czerwonego Krzyża, przewodniczący Akava Południowowschodniej Finlandii przez 7 lat, przewodniczący sekcji partii Centre w gminie Taipalsaari i wiceprzewodniczący komisji ds. sektora miejskiego Inżynierów i Architektów w Finlandii.
<h4>Alicja Matuk</h4><span>Towarzystwo Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi</span>
Urodziła się w 1968 roku w Grodnie. W latach 1985-1990 studiowała filologię na Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im J. Kupały. 1999 – 2001 studia na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie na kierunku kulturoznastwo ukończone z wyróżnieniem. Wykłada Teorię Sztuki i Plastykę w szkole. Od roku 2016 należy do Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB. Angażuje się w różne przedsięwzięcia artystyczne, projekty, napisanie artykułów o sztuce, warsztaty dla dzieci. Bierze aktywny udział w działalności TPP, w międzynarodowych wyjazdach plenerowych, organizuje wystawy zbiorowe na terenie Białorusi i Polski. Aktywnie wspiera malarzy TPP przy ZPB i kulturę polską.
<h4>Monika Mieleszko</h4><span>Regionalna konsultantka sieci informacyjnej Eurodesk</span>
Specjalistka w zakresie Wolontariatu Europejskiego. Koordynatorka projektów Erasmus+: Młodzież.
<h4>Wojciech Mucha</h4><span>Dziennikarz i publicysta</span>
Dziennikarz mediów Strefy Wolnego Słowa („Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie”, „Nowe Państwo”), reporter, publicysta. Autor książki „Krew i Ziemia. O ukraińskiej rewolucji”. W TVP3 Warszawa współprowadzi autorski program „CHiP - cywilizacja, historia, polityka – rozmowy niecodzienne”. Współtworzy polską sekcję stopfake.org.
Doktor habilitowany ekonomii, profesor - prorektor ds. naukowych i nauczycielskich (działalność międzynarodowa) Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego . Wykształcenie wyższe otrzymał w Tarnopolskiej akademii rolnej (obecnie - Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku "Zarządzanie w administracyji", na tej że uczelni obronił doktorat i habilitację.
Jest profesorem wizytującym Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Międzynarodowy ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek Rady Naukowego ds. wyzwań gospodarczych i prawnych rozwoju miast Ukrainy Oddziału gospodarki PAN Ukrainy. Zastępca przewodniczącego komisji naukowo--metodycznej ds zarządzania i administrowania publicznego Rady naukowo--metodycznej Ministerstwa edukacji i nauki Ukrainy.
Autor ponad 300 prac naukowych dotyczących zarządzania gospodarką municypalną , zarządzaniu regionalnemu i samorządowemu. Otrzymał licznei nagrody i stypendia, wśród których : grant Prezydenta Ukrainy dla wsparcia badań młodych naukowców (2009 rok), stypendium Gabinetu Ministrów Ukrainy dla młodych naukowców (2004-2006 rok), zwycięzca konkursu funduszu Scientiae Wratislavienses miasta Wrocław w ramach programu Visiting Professors (2017 rok).
<h4>Dr Dmitrij Makaruk</h4><span>Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś</span>
Posiada ponad 5 latnie doświadczenie w zarządzaniu projektów naukowych i innowacyjnych, oraz projektów międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej. Koordynator regionalnego naukowo-technicznego programu Innowacyjnego rozwoju obwodu Brzeskiego. Konsultant w zakresie logistyki, biznesu-planowania, biznesu-analizy i zarządzania strategicznego. Obszar realizacji projektów, w których uczestniczy to: budownictwo, ekologia, alternatywne źródła energii, bezpieczeństwo ruchu drogowego, rozwój przedsiębiorczości i StartUP wspólnie z instytucjami naukowymi i oświatowymi Kazachstanu, Polski, Ukrainy, Litwy, Niemiec, Włoch, Anglii, Szwecji, Hiszpanii oraz innych państw.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję