<h4>Dr Łukasz Jasina</h4><span>Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, historyk i publicysta, komentator</span>
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filmoznawstwa (Polska Akademia Nauk - 2011). Absolwent prawa, historii i dziennikarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stypendysta Harvard Ukrainian Research Institute , visiting professor na University of Toronto. W przeszłości m.in. szef Działu Wschodniego i wieloletni publicysta "Kultury Liberalnej", pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Muzeum Historii Polski. Autor kilkuset publikacji o charakterze naukowym i popularnym.
<h4>Anna Jastrzębska</h4><span>Kierownik referatu ds. projektów międzynarodowych Urzędu Miasta Lublin</span>
Współautor i koordynator projektów polsko-ukraińskich z zakresu administracji publicznej, konsultant wdrożeń Systemu Zarządzania Jakością w ukraińskich samorządach, auditor wewnętrzny PN-EN ISO 9001:2000, współrealizator "Polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego glosariusza terminów administracji publicznej"; pomysłodawca i redaktor publikacji „Rozwiązania systemowe Lublina i ukraińskich miast w zakresie nowoczesnego samorządu”.
Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Lublin jako kierownik Referatu ds. projektów międzynarodowych, bardziej praktyk niż teoretyk, zarządzanie projektami, współpraca z samorządami polskimi i ukraińskimi bardziej z pasji niż obowiązku. Szkoleniowiec z zakresu finansowania międzynarodowych programów partnerskich w obszarze samorządowym, kulturalnym i obywatelskim oraz przygotowywania wniosków aplikacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji obywatelskich w Polsce i w Ukrainie. Inicjator i współtwórca polsko-ukraińskich organizacji obywatelskich i partnerstw samorządowych.
 <h4>Krzysztof Jakubowski</h4><span>Prezes Zarządu Fundacji Wolności</span>
Absolwent Wydziału Politologii UMCS oraz Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Lider projektu Lublin Agenda 2010. W latach 2009-2011 przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego UMCS. Stypendysta Fundacji Lesława A. Pagi. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin (2014-2016). Ekspert w zakresie budżetów obywatelskich

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję