<h4>Natalia Gmurkowska</h4><span>Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie</span>
Od ponad 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą poprzez tworzenie i realizację programów współpracy międzynarodowej o zakresie tematycznym: rozwój społeczeństwa i partycypacji obywatelskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej, lokalne media, międzysektorowe partnerstwa lokalne i biznesowe, kultura oraz wsparcie inicjatyw młodzieżowych. Zainteresowania naukowe związane z krajami Partnerstwa Wschodniego, w szczególności z Ukrainą i Gruzją. Ekspert i konsultant w instytucjach publicznych oraz ciałach doradczych, pełniła funkcje kierownicze w sferze pozarządowej i biznesowej. Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską, Fundusz Norweski, Program Polskiej Pomocy Rozwojowej, Fundusz Spójności UE, Erasmus+ oraz inne.
   <h4>Kazėnas Gediminas</h4><span>Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych na Uniwersytecie Michała Romera w Wilnie</span>
Urodził się w 1975 r. w Pasvalys (Paswol), miasteczko na północnej Litwie, nie daleko granicy z Łotwą. W roku 1998 ukończył studia na Akademii Rlniczje w Lublinie i rozpoczął pisanie pracy doktorskiej z zakresu ekonomiki ogrodnictwa. 2003 roku obronił się i uzyskał tytuł doktora. Studia w Polsce, Lublinie. W międzyczasie w roku 1999 rozpoczął studia prawa i zarządzania na Litewskim Uniwersytecie Prawa, na Wydziale Zarządzania Państwowego. W roku 2003 uzyskał stopień bakalawra prawa. W tym samym roku postąpił na studia magisterskie i po obronie pracy magisterskiej 2005 roku uzyskał stopień magistra prawa. Jednocześnie w roku 2001 rozpoczął pracę w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litewskiej w sferze rozwoju terenów wiejskich (rural development policy).
2015 r. został dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych na uniwersytecie Michała Romera. Polem zainteresowań naukowych jest integracja europejska, polityka regionalna.
 <h4>Małgorzata Gosiewska</h4><span>Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych</span>
Polityk, Poseł na Sejm RP V, VII i VIII kadencji, pełni kolejno funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, Komisji Polityki społecznej i Rodziny, zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji łączności z Polakami za Granicą. W 2001 roku została członkiem Zarządu Głównego Prawa i Sprawiedliwości. Radna Rady m.st. Warszawy (2002-2004), Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego (2010-2011). Odznaczona Gruzińskim Medalem Honoru, tytułem Honorowego Obywatela Miasta Tbilisi, Autorka raportu pt. Rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku
 <h4>Anna Galas-Kosil</h4><span>Teatrolożka i tłumaczka</span>
Jest teatrolożką, tłumaczką, absolwentką Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, absolwentką prestiżowego programu dla menedżerów kultury: European Diploma in Cultural Project Management. Była stypendystką Wydziału Reżyserii i Dramaturgii Królewskiej Wyższej Szkoły Sztuki Dramatycznej w Madrycie. Zaangażowana w przygotowanie polskiej ekspozycji na międzynarodowej wystawie scenografii i architektury teatralnej – Praskie Quadriennale 2007, 2011 i 2015. Współpracowała z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, Festiwalami: R@port w Gdyni i Warszawskimi Spotkaniami Teatralnymi. Była producentką Chóru Kobiet Marty Górnickiej oraz spektakli w reżyserii Pawła Wodzińskiego: „Wolnej Trybuny” i „Samuela Zborowskiego”. Obecnie jest szefową zarządu międzynarodowej sieci On The Move, zajmującej się mobilnością w sektorze kultury. W Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego jest kierownikiem działu współpracy z zagranicą, gdzie zrealizowała wiele projektów międzynarodowych m.in. europejski projekt SharedSpace: Music Weather Politics 2013-2016, showcase Polska New Theatre z okazji obchodów 250lecia Teatru Publicznego w Polsce, a także Dni Polskiego Teatru w Teheranie, Performing Art. In Central Europe - Focus on Visegrad.
 <h4>Sebastian Grabowski</h4><span>Prezes fundacji ArchitectsPL</span>
Ukończył Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej a także Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i psychologię ogólną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką otwartych danych, interakcjami pomiędzy użytkownikami sieci telekomunikacyjnych i Internetu oraz zagadnieniami związanymi z otwartym rządem. Od 16 lat związany z branżą telekomunikacyjną, aktualnie Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Polska. Twórca ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej tematyce otwartych danych – „BIHAPI” (www.bihapi.pl). Prezes fundacji ArchitectsPL zajmującej się popularyzacją idei otwartości w inteligentnych miastach. Wykładowca na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie zaangażowany w multidyscyplinarne projekty innowacji społecznych opartych na nowych technologiach teleinformatycznych.
<h4>Marcin Giza</h4><span>Przedsiębiorca, Prezes Wschodniego Klastra Innowacji</span>
Zaangażowany w realizację przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu robotyki i mechatroniki. Mentor pierwszej polskiej drużyny FIRST Robotics Competition - „SPICE GEARS”. Absolwent Politologii i studiów podyplomowych Europeistyka na UMCS. Specjalista ds. projektów. W latach 2007-2014
Doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie odpowiedzialny za tworzenie wniosków o dofinansowanie z UE. Autor i współautor ponad 100 projektów, które uzyskały dofinansowanie.
<h4>Sebastian Grabowski</h4><span>Prezes fundacji ArchitectsPL</span>
Ukończył Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej a także Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i psychologię ogólną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką otwartych danych, interakcjami pomiędzy użytkownikami sieci telekomunikacyjnych i Internetu oraz zagadnieniami związanymi z otwartym rządem. Od 16 lat związany z branżą telekomunikacyjną, aktualnie Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Polska. Twórca ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej tematyce otwartych danych – „BIHAPI” (www.bihapi.pl). Prezes fundacji ArchitectsPL zajmującej się popularyzacją idei otwartości w inteligentnych miastach. Wykładowca na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie zaangażowany w multidyscyplinarne projekty innowacji społecznych opartych na nowych technologiach teleinformatycznych.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję