Lublin
25 - 26 September 2017
Lublin Conference Center

Registration is already closed


Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

This website uses cookies to allow the registration of event participants and service related processes. By using this site you agree on use of cookies, according to the current browser settings.
Accept